fbpx

Om oss

Wabanis behandlingsmodell vilar på tre grundpelare. Den första pelaren är knuten till hur din hjärna fungerar utifrån motivation, drivkraft, invanda mönster, verktyg och kunskaper. Den andra pelaren handlar om rörelse och fysisk aktivitet. Den tredje pelaren handlar om kost och näring. Dessa tre pelare är beroende av varandra och påverkar varandra. Ibland behöver vi arbeta med en pelare för att uppnå resultat och ibland behöver vi involvera alla tre pelarna för att uppnå maximalt resultat.

Teamet

Vi på Wabani

Peter Feldt

Peter är mycket uppskattad och efterfrågad som föreläsare i en mängd olika branscher i ämnen som omvärldsbevakning och hälsa. Peter har arbetat med flertalet organisationer och företag och konstaterar att skillnaden mellan att arbeta med enskilda personer och företag är mycket liten, det är ju fortfarande individer det handlar om. 

> Läs mer om Peter

Wabanis helhetssyn

Den österländska filosofin och erfarenheten om att kropp, knopp och sinne är en helhet som behöver vara i balans är inte längre någon ögonbrynshöjare, snarare en självklarhet och den balansen kan uppnås med hjälp av livsstilsförändringar som anpassas efter patientens unika förutsättningar och situation. Wabani har kunskap och erfarenhet för att vi tillsammans ska lyckas.

Våra ledord

Passion, helhet och gemenskap

Passion

Vår drivkraft är att göra skillnad i människors liv. Att se människor kunna förbättra sin hälsa av egen kraft med hjälp av våra samtal och rekommendationer är den största belöningen för vårt engagemang i Wabani Livsstilsutvecklning. Genom att hitta passionen i din egen utveckling förbättras förutsättningarna att nå de mål du vill uppnå. Vi kan hjälpa dig att hitta din passion och drivkraft.

Helhet

Vi jobbar långsiktigt med ett helhetsperspektiv där kostrekommendationer och träningsråd går hand i hand med samtal om dina mentala utmaningar. På Wabani har vi 50 års erfarenhet av utbildningar, ledarskap, vandringar, träning, genomförda tävlingar och lopp, kostråd, coachningar, behandlingar, föreläsningar och mycket mer. Vi har jobbat med vår egen och andras hälsa i många år.  

Gemenskap

Tillsammans är vi starka. Du och jag, du och din partner eller du i grupp med andra som har samma mål. Tillsammans kan vi uppnå vad vi vill. Det är roligt att kunna dela sin framgång med andra och chansen ökar att vi når hela vägen fram till mål.

Coachning

Vårt arbetssätt

Lösningsfokuserade samtal

En coach hjälper en individ, ett par eller en grupp att utvecklas och nå sina mål. Par- och gruppcoachning är ett kraftigt verktyg för att stärka samhörigheten i en grupp eller ett par. Ofta blir det problem med kommunikationen när känslorna tar över och då kan coachen hjälpa gruppen eller paret att sätta fingret på vad som behöver förändras för att kommunikationen ska bli bättre.

Coachen lyfter fram det som är starkt, hälsosamt och positivt och utgår från det. Tillsammans identifierar vi vilka mål vi vill uppnå, identifierar hinder och resurser och tar till slut fram en handlingsplan.

Mål och motivation

Tydliga mål är en förutsättning för att lyckas, likaså en stark motivation. Coachens roll är att lyssna, ge feedback och ställa relevanta frågor som lockar fram våra egna svar och utmanar vår målsättning. Vi har alla en inre styrka, en potential som kan plockas fram och frigöras. Det är den kraften som gör att vi lyckas genomföra de förändringar vi behöver göra för att nå vår målbild.

Vi hjälper dig att hålla motivationen igång så att du orkar ta dig vidare även efter bakslag och hinder som dyker upp längs vägen.

Vi hjälper hela dig

Alla ställs vi då och då inför utmaningar i livet som påverkar vår hälsa. Det kan vara stress orsakad av arbete eller livssituationen i stort. Det kan vara problem i nära relationer, separationer eller förlust av närstående. Vi jobbar långsiktigt med ett helhetsperspektiv där vi ger dig insikt om hur dina känslor påverkar dina tankar. Vi stärker ditt mod och din tro på att det är möjligt att lyckas.

Vi på Wabani vill hjälpa dig till en bättre hälsa och mer glädje och balans i livet.

Prenumerera på våra inspirationsbrev!

Fyll i din e-postadress för att få tips och råd om hur du kan växa och få ökad motivation i din vardag. Du får filmer, artiklar och information om coachning, kurser, kost och träning. Du kan avsluta prenumerationen när du vill.